Hver 10. pizza gratis
Collect 10 more stamps to unlock this loyalty card.
Your Activity
Velkommen til vårt bonusprogram.

Vi premierer deg som fastkunde! Med dette digitale bonuskortet kan du låse opp bonuser etter opptjente stemplinger.

Hold mobilenheten mot en autorisert ansatt som vil stemple koden. Bonusen kan innløses fortløpende eller ved en senere anledning.
OK

Please hand your device to the business representative who will stamp your card.

Enter the stamp code when you are at the following location to earn a stamp.

Sign-in required to use this feature

Choose an account to Login

Cancel

Choose Login Account

Share by Email

Share